Přeskočit na obsah

Noc tuleních pásů

Noční skitouringový závod dvojic
20. 1. 2024 Pec pod Sněžkou

Pravidla závodu NOC TULENÍCH PÁSŮ 2024

Termín: 20.1.2024

sto: Pec pod Sněžkou

Pořadatel:

Ředitel závodu: Jiří Pleskač

Pořadatel: Noc tuleních pásů spol. s r.o.

Registrace:

Přihlášky možné pouze online od 23.10.2023 (od 20:00) do naplnění limitu 450 osob – 225 dvojic, případně až do 17.1.2024. Pořadatel si však vyhrazuje právo registraci uzavřít či prodloužit dle svého uvážení.

Startovné:

Ve třech termínech – pouze předem na účet po potvrzení registrace.
– do 30.11.2023 – 1 900 Kč za dvojici
– do 31.12.2023 – 2 500 Kč za dvojici
– do 17.1.2024 – 3 500 Kč za dvojici

Startovné obsahuje:
Zajištění trasy a organizaci závodu.
Čipovou časomíru a online zpracování výsledků.
Personalizované startovní číslo.
Drobné občerstvení v cíli závodu a poukaz na jídlo a pití v Musicbaru Klondike.
Bohatou tombolu.
Účastnickou čelenku s logem závodu a drobné dárky od sponzorů.
Finisherskou medaili.

Soutežní kategorie:

 • MUŽI…divocí…v součtu věků do 80let
 • MUŽI…usedlí…v součtu věků nad 80let
 • ŽENY…mladice…v součtu věků do 80let
 • ŽENY…zralé…v součtu věků nad 80let
 • MIX…zamilovaní…v součtu věků do 80let
 • MIX…trpěliví…v součtu věků nad 80let

Minimální věk účastníka závodu je 16 let a to pouze se souhlasem nebo doprovodem zákonného zástupce. Horní věkový limit není nijak omezen 🙂

Trasa:

Již tradičně pro vás nainstalujeme světelnou signalizaci a na kritických místech a lomových bodech budou přítomni organizátoři. Pokud tedy nebudete vyzvání pořadatelem, TAK POŘÁD ROVNĚ.
Hromadný start všech závodníků proběhne pod sjezdovkou JAVOR v 760 m.n.m a zde také váš „výlet“ zdárně ukončíte. V rámci možností uskutečníme „slavnostní start“ na botách s průvodem městem a ostrý start časomíry proběhne z parkoviště U Kapličky.

Cestou vás čeká třikrát stoupání a sjezd… od nejtěžšího k pohodovce nakonec. Nejvyšším bodem bude mezistanice KLD na Růžové hoře 1320 m.n.m, kde proběhnete PRVNÍM mezičasem. DRUHÝ mezičas a časový limit (bude vyhlášen před startem) potkáte pod Portáškami ve Velké Úpě. Dle podmínek zařadíme i TŘETÍ mezičas (ale určitě časový limit) na vrcholu sjezdovky Javor.

Celková délka je 15,5 km s přibližně tisícem nastoupaných metrů.

Přesná podoba trasy bude zveřejněna nejpozději týden před konáním akce podle aktuálních sněhových podmínek. Organizátor si vyhrazuje právo na úpravu předběžně zveřejněné trasy.

Dodržování trasy:

Závodníci nesmějí vybočovat z trati, a je-li tato vedena po cestě, nesmějí z ní vyjíždět. Tratě vedou po území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma. Závodníci i jejich případný doprovod musejí dodržovat Návštěvní řád KRNAP a další legislativu (zde: https://www.krnap.cz/sprava/navstevni-rad/). Porušení těchto ustanovení může být důvodem diskvalifikace ze závodu.

Povinná výbava každého účastníka:

 • Lyže s ocelovými hranami po celé délce lyže s minimální šířkou 60 mm a délkou lyže 157 cm pro muže a 150 cm pro ženy. Vázaní musí umožňovat výstup i sjezd
 • Lyžařské boty s pevnou podrážkou, které musí umožňovat chůzi i sjezd
 • Jeden pár teleskopických nebo běžeckých holí
 • Jeden pár stoupacích pásů
 • Přilba nasazená na hlavě po celou dobu závodu. Může být i cyklistická
 • Čelová svítilna s dostatečným výkonem, zapnutá po celou dobu závodu
 • Mobilní telefon nabitý a zapnutý po celou dobu závodu
 • Batoh umožňující upevnění lyží
 • Lékarnička

Doporučená výbava:

 • Haršajzny – stoupací železa na lyže
 • Náhradní oblečení
 • Náhradní stoupací pásy
 • GPS
 • Pití

Výsledkový servis:

Firma Sportchallenge.cz
Dvojice je vždy klasifikována dle umístění a času pomalejšího závodníka z dvojice

Ceny a tombola:

Pro první tři závodníky v každé kategorii jsou připraveny robustní medaile ve tvaru loga závodu NTP a jsou hlavní trofejí ze závodu.
Ostatní věcné ceny a poukazy budou losovány v TOMBOLE startovních čísel po vyhlášení výsledků, tak aby měl každý účastník šanci vyhrát. V případě nepřítomnosti vylosovaného cena propadá a šanci dostane další.

Předběžný program – SOBOTA 20.1.2024:

Přesný časový program a organizace závodu bude upřesněn na webu závodu, Facebooku, Instagramu a při výdeji startovních čísel!

10:00 začíná Dynafit – Enzian půjčovna skitouringového vybavení v prostoru startu a cíle

12:00 – 15:30 výdej startovních čísel a otevření zázemí pro závodníky v Musicbaru Klondike
16:00 předstartovní briefing a výklad trati na Klondiku

16:45 Start povinného slavnostního průvodu z cíle pod sjezdovkou Javor
17:00 Start z parkoviště U Kapličky

20:00 Začátek programu na Klondiku
20:30 vyhlášení výsledků Musicbar Klondike
21:00 losování tomboly a start koncertu!

Parkování:

Pro neubytované závodníky doporučujeme využít parkovací dům města Pec pod Sněžkou na příjezdu do města. Dodržujte prosím pokynů MP při parkování a bez ubytování nevjíždějte parkovat do centra Pece pod Sněžkou. Více informací v sekci Aktuality.

Odstoupení a neúčast v závodu:

V případě odstoupení ze závodu z jakéhokoliv důvodu je závodník povinen tuto skutečnost oznámit pořadateli. V případě neúčasti na závodu = nevyzvednutí startovního čísla, nebude závodník zařazen do výsledkové listiny a startovní poplatek propadá pořadateli bez náhrady.

Další ustanovení:

 • Každá dvojice musí dorazit do cíle společně a pouze s využitím vlastních sil (pomáhat si je povoleno pouze ve dvojici, cizí pomoc mimo občerstvovací stanice a svoz závodníků není přípustná), bez využití jakéhokoliv dopravního prostředku.
 • Každý startující se účastní závodu na vlastní nebezpečí.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo při nepředvídatelných událostech závod zrušit a to bez náhrady startovného.
 • Pořadatel si po odstartování závodu vyhrazuje právo závod přerušit, či ukončit za jakékoliv situace, při které by mohlo být ohroženo bezpečí, či životy závodníků a to bez náhrady startovného.
 • Souhlas diváků: „Každá osoba vstupující do prostoru sportoviště a prostorů se sportovištěm souvisejících souhlasí s tím, aby pořadatel, popř. partneři na závodu NTP pořizoval v souvislosti se závodem či jinou probíhající akcí její fotografie, audio nebo video záznamy, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním“.

Závěrečná ustanovení:

 1. Přihlášením na závod každý účastník potvrzuje, že si podrobně přečetl propozice a pravidla závodu.
 2. Zároveň také souhlasí se zpracováním osobních údajů a souhlasí s tím, aby pořadatel, popř. partneři závodu NTP pořizovali v souvislosti se závodem fotografie, audio nebo video záznamy závodníka, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním.
 3. Na závod se přihlašuje dobrovolně, bez nátlaku třetí strany a na vlastní riziko. Toto rozhodnutí potvrdí svým podpisem při převzetí startovního čísla.
 4. V případě újmy na zdraví, materiálu nebo úrazu nebude závodník odškodnění vymáhat na pořadateli. Každý účastník je povinen zajistit si příslušné pojištění.
 5. Porušení některého ze zde uvedených pravidel bude potrestáno penalizací nebo diskvalifikací účastníka ze závodu.


Noc tuleních pásů spol. s r.o.

Mladé Buky 449

542 23 Mladé Buky

IČ: 174 23 295

C 49915 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové